Czym się różni własność od użytkowania wieczystego?

W przepisach dotyczących nieruchomości można znaleźć dwa zbliżone do siebie pojęcia: własność oraz użytkowanie wieczyste które rządzi się nieco innymi prawami. Na pierwszy rzut oka są jednak do siebie bardzo zbliżone. Zarówno własność, jak i użytkowanie wieczyste daje prawo do dysponowania daną nieruchomością z wyłączeniem osób trzecich. Gdzie są różnice? Przede wszystkim w terminie, w jakim można daną nieruchomością dysponować oraz w opłatach.

Użytkowanie wieczyste ma określony czas trwania

W przypadku własności dana nieruchomość należy do właściciela lub jego spadkobierców już na zawsze. Jeśli chodzi o użytkowanie wieczyste, grunty na których znajduje się nieruchomość są w nie oddawane najczęściej na 99 lat. Możliwe jest przedłużenie użytkowania wieczystego o kolejnych 99 lat, jeśli nie zostanie to zrobione, prawo do użytkowania wieczystego wygasa. Jeśli chodzi o opłaty, właściciel nieruchomości musi płacić jedynie podatek od nieruchomości. Natomiast użytkownik wieczysty oprócz podatku płaci również opłatę z tytułu użytkowania wieczystego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, na http://ranking-bankow.com.pl/ znajdziesz sporo cennych informacji, porad i zestawień, które w przystępny sposób wyjaśniają wszelkie kwestie dotyczące finansowania nieruchomości.